ZZPer™ De virtuele vakbeurs voor ZZPers, freelancers, zelfstandigen. Aanbieders met producten en diensten. Opdrachtgevers met werkaanbod FiCsus.nl || Online belastinghulp voor de zelfstandig ondernemer

Ficsus.nl

Nu 8% ledenkorting op de Ficsulator met couponcode zzper.nl


Ficsulator FicsBook De kracht van de Ficsulator - belastingadvies zonder uurtarief - is dat het een bekende dienst op innovatieve wijze geheel online levert, waardoor het vele malen goedkoper is dan de huidige dienstverlening. De kracht van FicsBook is dat gebruikersgemak voorop staat: door het 'kijken, aanvoelen en gebruiken' kan elke zzp'er zich bij de boekhouding laten leiden door intuïtie. Een 'look, feel and use'-boekhoudprogramma.

 


Belastinginformatie voor zzp'ers

 

Angst voor de belastingaangifte?

Belastingaangifte wordt door zzp'ers als moeilijk ervaren. Door de ingewikkelde terminologie van de belastingdienst zijn veel ondernemers geneigd veel geld te betalen aan een dure belastingadviseur omdat 'het dan maar geregeld is'. Uw jaarlijkse belastingaangite inkomstenbelasting hoeft echter geen obstakel te zijn, en hoeft zeker niet uit handen te worden gegeven. Met hulp van FiCsus.nl doet u dit namelijk zelf.

FiCsus.nl vraagt exact dezelfde gegevens die u uw huidige belastingadviseur ook aan dient te leveren. Doordat u deze gegevens zelf online in de fiscale rekenmachine (de Ficsulator) invoert, hoeft FiCsus.nl hiervoor geen uurtarief te rekenen om toch uw maximale voordeel te realiseren. Na het invullen van de gegevens ziet u (gratis) het belastingvoordeel dat in uw specifieke situatie gerealiseerd kan worden. Voor een direct toepasbaar gespecificeerd overzicht voor uw belastingaangifte betaalt u daarna eenmalig slechts 125 euro*.

* Leden van zzper ontvangen ook nog eens 8% collectiviteitskorting op dit bedrag! Voor vragen hierover, neem contact op met ZZPer.


Soorten belasting

Als zzp'er of freelancer heeft u te maken met verschillende soorten belasting. Per kwartaal dient u uw aangifte omzetbelasting in te dienen (in de volksmond btw genoemd), terwijl u elk jaar uw aangifte inkomstenbelasting moet indienen. Bent u een BV, dan zal dit de aangifte vennootschapsbelasting zijn.

Bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting berekent u uw 'winst uit onderneming', waarover u vervolgens belasting dient te betalen.


Winst uit onderneming

Wanneer u in loondienst bent ontvangt u loon van uw werkgever. Als ondernemer ontvangt u geen loon, maar betaalt u zichzelf met de door u behaalde winst. Over deze winst betaalt u belasting. Er is echter een veelvoud aan toegestane aftrekposten en kortingsregelingen waarmee uw winst fiscaal gezien kan worden verlaagd. En, bij een lagere winst betaalt u minder belasting.

Vaak zal u in beginsel goed in staat zijn uw eigen winst te bepalen. Om optimaal te profiteren van de diverse aftrekmogelijkheden en andere tegemoetkomingen is het verstandig de hulp van FiCsus in te roepen.


Vrijgestelde winstbestanddelen

Bepaalde beroepsgroepen mogen van de belastingdienst winst maken zonder daarover belasting te betalen, of slechts een deel daarover aan belasting te betalen. Dit worden vrijgestelde winstbestanddelen genoemd.


Aftrekbare kosten

Als ondernemer maakt u kosten voor uw bedrijf. Veel zelfstandig ondernemers betalen dit echter uit eigen portemonnee, en vergeten dit vervolgens bij de belastingdienst op te geven. Dat is jammer. U kan hier namelijk behoorlijk wat fiscaal voordeel mee realiseren.

Heeft u er bijvoorbeeld aan gedacht dat u als zzp'er tot 15 euro per dag aan kosten voor voedsel en drank mag opgeven? Op jaarbasis is dit al gauw 4.200 euro, waardoor u ruim 1.750 euro minder belasting hoeft te betalen. En dit is slechts één voorbeeld. FiCsus zet al deze aantrekkelijke aftrekposten onder elkaar. Zo betaalt u nooit teveel belasting.


Investeringskorting

De overheid probeert ondernemers op vele manieren te stimuleren. Te denken valt aan milieuvriendelijk werken of duurzaam ondernemen. Van de investeringen en uitgaven die u op die bepaalde gebieden doet, krijgt u van de belastingdienst geld terug. Behalve op het gebied van het milieu, zijn er veel meer gebieden waarop een investeringskorting van toepassing is.

FiCsus geeft overzichtelijk en helder aan welke investeringskortingen op u van toepassing zijn en berekent het voordeel wat u hiermee kunt realiseren. Zo worden investeringen of uitgaven die u normaalgesproken toch al deed, plotseling fiscaal aantrekkelijk. U verdient direct al een deel van het bedrag terug.


Ondernemersaftrek

Enkel en alleen het feit dat u onderneemt, geeft u onder voorwaarden recht op diverse extra aftrekposten. Wanneer u bijvoorbeeld zelfstandig werkt, kan uw voordeel al oplopen tot 9.427 euro in 2010! Daarnaast zijn er nog vele andere soorten speciale fiscale voordelen voor ondernemers.

Tip! U kunt zelfs van voorgaande jaren geld terugkrijgen wanneer u in het verleden nog niet van de ondernemersaftrekposten gebruik hebt gemaakt. Door het invullen van de eenvoudige vragen bij Ficsus ziet u in één oogopslag voor welke ondernemersaftrek u in aanmerking komt. Weet u zeker dat u alle aftrekposten heeft benut? Ja, met Ficsus wel.


Belastinguitstel aanvragen

In principe kunt u tot 1 april 2010 uw belastingaangifte over 2009 doen. Als u uw aangifte niet op tijd kunt indienen, kunt u vóór 1 april 2010 uitstel aanvragen tot 1 september 2010. Vraagt u geen uitstel aan en doet u wel aangifte ná 1 april, dan geeft de belastingdienst u een boete. Ficsus helpt u vanzelfsprekend ook na 1 april 2010.

U kunt op drie manieren uitstel aanvragen: telefonisch, elektronisch of schriftelijk. Wilt u weten hoe u schriftelijk, telefonisch of elektronisch belastinguitstel aanvraagt óf wilt u weten wat u moet doen als u vergeten bent uitstel aan te vragen? Klik dan hier!

© 2020 Ficsus.nl